Digitalt kurs (gruppeoppfølging)

Digitalt kurs (individuell oppfølging)

Nevroplastisk kartleggingssamtale

Nevroplastisk terapi
(45 minutter)

Nevroplastisk terapi
(25 minutter)

Foredrag / kurs / annet
på forespørsel