Laila

Doktor Laila Five

Som allmennlegespesialist i utdanning til psykiater, har jeg en dyp interesse og et engasjement for feltet stressmedisin og behandling av uforklarlige medisinske tilstander. Med en utdannelsesbakgrunn fra Universitetet i Bergen i 2010, har jeg kontinuerlig utvidet min kompetanse gjennom ulike spesialiserte kurs og utdanninger, spesielt i områdene stressrelaterte lidelser og nevroplastisitet.

Min ekspertise er ytterligere forsterket gjennom sertifisering som PRT-terapeut og erfaring med diverse terapeutiske metoder. Jeg har også en lidenskap for å holde meg oppdatert med internasjonal forskning og medisinsk litteratur. Dette har muliggjort utformingen av et helhetlig behandlingsprogram som ikke bare adresserer de fysiske aspektene ved stressrelaterte lidelser, men også de psykologiske og sosiale faktorene som spiller en rolle. Kurset og terapien er nøye utformet for å hjelpe mennesker i å oppnå bedre livskvalitet, enten det betyr å komme tilbake til skole eller arbeid, eller rett og slett å finne veien til bedre livskvalitet og helse.

Min tilnærming er pasientfokusert, og jeg streber etter å tilby behandlinger som er skreddersydde for hver enkelt persons behov. Jeg forstår viktigheten av å se den enkelte pasient, og jeg er dedikert til å støtte hver person gjennom deres helbredelsesprosess. Gjennom mitt arbeid håper jeg å gjøre en positiv forskjell i menneskers liv, ved å gi dem verktøyene og støtten de trenger for å håndtere sine utfordringer og forbedre deres generelle velvære.

For å gjøre stressmestrings verktøy mer tilgjengelig, har jeg også utviklet en app (Balansert-appen) som tilbyr ulike former for meditasjon, podcast og kurs. Dette er et rimelig og lett tilgjengelig alternativ for alle. Selv om disse verktøyene ikke alltid kan løse langvarige nevroplastiske lidelser helt, kan de bidra til å lindre symptomer og forbedre stressregulering og balanse i livet. De kan også forebygge stressrelaterte problemer og gi mer energi og livsglede.

Jeg spiller også inn Doktorfives podcast, der du kan lære mer om nevroplastisitet og behandling av nevroplastiske lidelser.